USLUGE

OSNOVNA RJEŠENJA KOJA NUDIMO

Sekundar usluge d.o.o. danas je ovlašteni sakupljač, prijevoznik, posrednik, trgovac u gospodarenju otpadom te izvoznik/uvoznik otpada.

U sklopu gospodarenja otpadom provode se sljedeće usluge: preuzimanje, zbrinjavanje, prijevoz (ukrcaj) sljedećih vrsta neopasnog otpada: tehnološki neopasni otpad • metali • glomazni otpad • papirna i kartonska ambalaža • ambalaža od plastike • drveni otpad • građevinski otpad i ostale vrste neopasnog otpada


OTKUP OD GRAĐANA I PRAVNIH SUBJEKATA

Građani mogu na otkupnoj stanici u Permanima prodati otpad (isključivo od vlastite imovine) kao i pravni subjekti uz predočenje Pratećeg lista za otpad. Sekundar usluge će otkupiti otpad prema važećem cjeniku.

željezo
obojeni metali (aluminij, bakar, mesing, olovo, inox, cink)
razni kablovi (aluminijski, bakreni)


ZBRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA

Sekundar usluge prikuplja i zbrinjava sve vrste neopasnog otpada.

sve vrste plastike
sve vrste drvenog otpada
papir i karton
biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
jestiva ulja i masti
glomazni otpad


UNIŠTAVANJE I ZBRINJAVANJE ROBE ZA OTPIS

Mnoge uslužne djelatnosti imaju zahtjeve za otpis i uništavanje robe zbog određenih grešaka ili isteka roka. Također možemo ponuditi i uništavanje krivotvorene (falsificirane) robe koja je stavljena na tržište. Tvrtka Sekundar usluge posjeduje strojeve koji uništavaju robu do neprepoznatljivosti kako ista ne bi ponovno došla na tržište.

hrana i piće s istekom roka trajanja
razna odjeća, obuća, igračke
otpis robe po inventuri
duhan i duhanske prerađevine


UNIŠTAVANJE ARHIVE

Tvrtke i razne ustanove koje godinama čuvaju poslovnu dokumentaciju zbog zakonskih okvira treba uništiti. Sekundar usluge će za Vas odraditi takvu vrstu posla.


USLUGA USITNJAVANJA (DROBLJENJA)

Tvrtka Sekundar usluge će za Vas odraditi usitnjavanje (drobljenje) raznih vrsta neopasnog otpada kao što su:

drveni otpad
glomazni otpad
građevinski otpad
biorazgradivi otpad

te u konačnici zbrinjavanje istog ukoliko je potrebno.


RUŠENJE

Sekundar usluge u svojem dugogodišnjem poslovanju nudi rušenje i uklanjanje raznih građevinskih objekata te mogućnost zbrinjavanja nastalog otpada od rušenja.

Osnovani smo kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u zaštiti okoliša i znanja u radu s problematikom otpada i njegovog održivog zbrinjavanja te kao takvi već 20 godina uspješno sudjelujemo u zaštiti okoliša.