NAZIV PROJEKTA (OPERACIJE) KORISNIKA/PARTNERA U PROJEKTU

KK.06.3.1.17.0017 Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada „Sekundar usluge d.o.o.“

KRATKI OPIS PROJEKTA (OPERACIJE)

Projekt obuhvaća nabavku, montažu i testiranje mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada s područja Istarske županije. Uz nabavku mobilnog postrojenja projekt predviđa i provođenje aktivnosti informiranja i vidljivosti. Mobilno postrojenje će se prema potrebi montirati na lokacije nastanka većih količina krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada na području Istarske županije, a kao prva lokacija montaže postrojenja je izabrana lokacija u poslovnoj zoni Ciburi, grad Pazin. U sklopu projekta se nabavlja sljedeća oprema: primarna drobilica, rotacijsko sito, postrojenje za ručno sortiranje, transportne trake, magnetni separator, upravljačko-nadzorni sustav, bager s grajferom i utovarivač.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA (OPERACIJE)

Cilj projekta: Povećati kapacitete za obradu/recikliranje krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada na području Istarske županije.

Rezultat projekta: Osiguran dodatni kapacitet recikliranja otpada te smanjena količina građevnog otpada i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada odloženog na odlagališta na području obuhvata projekta.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK)

10.294.630,00 kn / 5.782.493,67 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA (OD-DO)

01.05.2020.– 29.07.2021.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK)