Screenshot 2023-06-26 at 16.43.04

Digitalna transformacija poduzeća SEKUNDAR USLUGE d.o.o.

Trgovačko društvo „SEKUNDAR USLUGE d.o.o.“ započelo je provedbu projekta „Digitalna transformacija poduzeća „SEKUNDAR USLUGE d.o.o.“ Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Kratki opis projekta: Projekt ”Digitalna transformacija poduzeća SEKUNDAR USLUGE d.o.o.” adresira problem razine digitalizacije poslovanja. Opći cilj koji će se postići projektom je ojačati konkurentnost i produktivnost poduzeća Sekundar usluge d.o.o. digitalnom transformacijom poslovanja. Ciljne skupine obuhvaćene projektnim aktivnostima su zaposlenici i dobavljači poduzeća te lokalno i šire stanovništvo (HR, EU). Ključan rezultat projekta je povećati razinu digitalne spremnosti kroz unaprjeđenje poslovnih procesa koji će doprinijeti jačanju tržišne pozicije i povećanju konkurentnosti Sekundar usluge d.o.o.

Korisnik projekta: SEKUNDAR USLUGE d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 122.318,05 €

Ukupno prihvatljivi troškovi: 88.962,14 €

EU sufinanciranje projekta: 48.929,17 €

Razdoblje provedbe projekta odvija se u vremenskom periodu od (15.09.2022. – 15.09.2023.) odnosno 12 mjeseci.

Kontakt osoba za više informacija: Tamara Barak Slavić mail: tamara@sekundar-usluge.com

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

NAZIV PROJEKTA (OPERACIJE) KORISNIKA/PARTNERA U PROJEKTU

KK.06.3.1.17.0017 Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada „Sekundar usluge d.o.o.“

KRATKI OPIS PROJEKTA (OPERACIJE)

Projekt obuhvaća nabavku, montažu i testiranje mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada s područja Istarske županije. Uz nabavku mobilnog postrojenja projekt predviđa i provođenje aktivnosti informiranja i vidljivosti. Mobilno postrojenje će se prema potrebi montirati na lokacije nastanka većih količina krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada na području Istarske županije, a kao prva lokacija montaže postrojenja je izabrana lokacija u poslovnoj zoni Ciburi, grad Pazin. U sklopu projekta se nabavlja sljedeća oprema: primarna drobilica, rotacijsko sito, postrojenje za ručno sortiranje, transportne trake, magnetni separator, upravljačko-nadzorni sustav, bager s grajferom i utovarivač.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA (OPERACIJE)

Cilj projekta: Povećati kapacitete za obradu/recikliranje krupnog (glomaznog) komunalnog i građevnog otpada na području Istarske županije.

Rezultat projekta: Osiguran dodatni kapacitet recikliranja otpada te smanjena količina građevnog otpada i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada odloženog na odlagališta na području obuhvata projekta.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK)

10.294.630,00 kn / 5.782.493,67 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA (OD-DO)

01.05.2020.– 29.07.2021.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK)