DJELATNOSTI SEKUNDAR USLUGA


Pokrivamo sve usluge oko otkupa, zbrinjavanja, usitnjavanja, uništavanja i rušenja. Posjedujemo dugogdišnje iskustvo u poslovanju.


Otkup

od građana i pravnih subjekata...

Zbrinjavanje

neopasnog otpada...

Uništavanje i usitnjavanje

robe za otpis i arhive...

Rušenje

raznih građevinskih objekata...

O NAMA


Tvrtka Sekundar usluge d.o.o. je trgovačko društvo registrirano za sakupljanje, prijevoz, oporabu, recikliranje, skladištenje i trgovinu sekundarnih sirovina i neopasnog otpada na temelju dozvola izdanih od Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ureda državne uprave izdanih od Primorsko goranske županije.